بایگانی برچسب ها : شورا چیست

شوراهای اسلامی شهر

sonqor.net

طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر است که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده­ اند. تعیین شهردار وظیفه شوراست. همه برنامه­ ها و تصمیم‌های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام پذیرد. طبق قانون شوراهای اسلامی، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه­ های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، ... ادامه مطلب »